Náš tým

 

Jitka Koldová

je lektorkou přípravy na přijímací zkoušky a ostatních kreativních a malířských kurzů.

 • Vystudovala Střední umlecko - průmylovou školu na Žižkově, obor cénografie
 • Studovala Učitelství výtvarné výchovy na výtvarné katedře Univerzity Karlovy v Praze.
 • Učila výtvarnou výchovu a estetiku na gymnáziu s výtvarným zaměřením, výtvarnou výchovu na základní škole a pracovala jako ergoterapeutka v domově pro seniory.

Celoživotně působí jako designérka interiérů, ilustrátorka dětských knih a malířka. V Ateliéru pod schody se věnuje přípravám na přijímací zkoušky na výtvarné školy a vedení kreativních a malířských kurzů.


 Patricie

Patricie je lektorka kurzu animace a digitální malby

 • Vystudovala Bakalářský obor Učitelství výtvarní výchovy na výtvarné katedře Univerzity Karlovy v Praze;
 • Studovala Magisterský program na Univerzitě Palackého v Olomouci;
 • Absolvovala čtyřměsíční vzdělávací program "Creative learning and animation" na Via University College v Dánsku.

LEKTORSKÁ ČINNOST

Patricie se profesionálně věnuje různým druhům vizuálnímu umění , hudbě a výuce animovaného filmu s propojováním různých témat primárně pro děti a dorost, občasně i pro dospělé. Např:

 • Workshopy a kroužky animovaného filmu;
 • Kroužky animace a filmové tvorby.

PŘÍSTUP K VÝUCE

 • Ve svojí tvorbě i ve výuce se Patricia zaměřuje na uvědomování si důležitosti mezioborovosti a kontextů, důležitosti lidských hodnot, naslouchání , respektu a spolupráce mezi sebou i vůči přírodě a zvířatům;
 • Skrze tvorbu podporuje nacházení vlastní individuality;
 • Záleží ji na tom aby děti nacházeli v životě to co je baví a dělá šťastnými. Na hodinách se snaží dětem naslouchat nabízí dětem oporu v tom, v čem potřebují;
 • Výuka je inspirována severskými vzdělávacími systémy (aplikace stylu partnerské výuky).

A NĚCO NAVÍC

 • Patricia tvoří vlastní autorská díla a současně se zaměřuje na tvorbu a produkci svých vlastních hravých designových produktů do kterých se snaží vnášet taky vzdělávací přidanou hodnotu;

 • Pravidelně se jako prodejce zúčastňuje události česko-slovenských autorských tvůrců Dizajnmarket v Praze;

 • Se svoji dobrou kamarádkou Lucií začínají v současné dobé tvořit eco-módu s autorskými kresbami a vlastním designem, která klade důraz na udržitelnost a současně další formou propojuje tvořivou vášeň obou umělkyň;

 • To co dělá ji naplňuje . Zároveň se snaží, a je pro ni důležité, aby to, čemu se věnuje a co tvoří, bylo přinosné i pro společnost a šetrné vůči přírodě.


Chcete-li rozšířit náš tým, kontaktujte nás na adrese podschody@centrum.cz nebo na telefonním čísle +420 730553298 . Těšíme se na setkání s Vámi!