Tématické dílny


Tématické zážitkové dílny představí vždy jednu konkrétní výtvarnou techniku ( například pletení košíků, malování na sklo, porcelán, hedvábí, práci s textilem, keramiku a podobně ). Soutředíme se tu na práci s touto technikou, učení se a rozvíjení kreativních schopností a dovedností KAŽDÉHO, kdo přijde.

Tvoření v zážitkových dílnách je pro KAŽDÉHO, kdo má chuť dobývat neprozkoumaná území. Tady se stává umělcem každý!

Probíhají zpravidla jednou měsíčně. Naplánované dílny najdete v kalendáři akcí.

Maximální počet ve skupině : 8
Cena : 300 Kč/lekce (není-li určeno jinak, podle použitého materiálu)
Délka lekce : 3 h