Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na umělecké školy


Jitka Koldová

je lektorkou přípravy na přijímací zkoušky a ostatních kreativních a malířských kurzů.

  • Vystudovala Střední umlecko - průmylovou školu na Žižkově, obor scénografie
  • Studovala Učitelství výtvarné výchovy na výtvarné katedře Univerzity Karlovy v Praze.
  • Učila výtvarnou výchovu a estetiku na gymnáziu s výtvarným zaměřením, výtvarnou výchovu na základní škole a pracovala jako ergoterapeutka v domově pro seniory.
  • Celoživotně působí jako designérka interiérů, ilustrátorka dětských knih a malířka. V Ateliéru pod schody se věnuje přípravám na přijímací zkoušky na výtvarné školy a vedení kreativních a malířských kurzů.

Přípravné kurzy Vám pomohou připravit se na talentové zkoušky a vytvořit Vaše vlastní portfolio, sloužící k Vaší prezentaci na vybrané škole. 

Zaměříme se na studijní kresbu tužkou i úhlem, probereme kompozice, konstrukci obrazu, perspektivu i stínování. Zkusíme i volnou a studijní malbu. Soustředíme se na zvládnutí těchto úkolů ve stejném časovém rozsahu, jako při přijímacích zkouškách.

Konečným výstupem bude portfolio vašich prací, sestavené s ohledem na obor, na který se hlásíte.

Po předchozí telefonické domluvě je možné přijít pouze na konzultaci. Na konzultace sebou vezměte desky s domácí mi prácemi,  které nejsou starší než dva roky.

Maximální počet ve skupině : 4
Cena : 6000 Kč (400 Kč/lekce)
Počet lekcí : 15
Délka lekce : 3 h


Studijní kresba podle modelu


Malba podle modelu


Volná malba


Prostorová tvorba ze dřeva a papíru


Příprava prezentace, výběr prací, paspartování